Engelska/Svenska

 

Engelska/Svenska

Språkrådet

SAOL

Franska/Svenska

Översätt direkt